• n

    ちょっかく - [直角]
    Hai đường thẳng này giao nhau thành một góc vuông.: この2本の線は直角に交わっている。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X