• adv

  すんぜん - [寸前]
  かなり - [可也]
  ちかい - [近い]
  Ý kiến của anh ấy gần với cách suy nghĩ của các nhà hoạt động môi trường hơn là các nhà phát triển: 彼の意見は、開発業者というよりは、環境保全活動家の考え方に近い
  Anh ấy bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết khi anh ấy gần 20 tuổi.: 彼は、小説を書き始めて20年近い
  ちかく - [近く]
  Anh ấy đã làm việc ở công ty X đã gần 20 năm nay: 彼は20年近くX社で働いていた
  Ngã tư nào thì gần nhất: どの交差点の近く?
  のほとりに - [の辺りに]
  ふきん - [付近]
  gần trường: 学校付近

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X