• n, exp

  もっともちかい - [最も近い]
  さいきん - [最近]

  Tin học

  さいしん - [最新]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X