• v

  げっそりする
  làm cho trở nên gầy mòn, hom hem: げっそりやせる
  gầy đi (sụt cân, trở nên gầy mòn): げっそりする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X