• adj

  ひんじゃく - [貧弱]
  thân thể gầy yếu: 貧弱な体
  びょうじゃく - [病弱]
  きょじゃく - [虚弱]
  きゅうくつ - [窮屈]
  Cơ thể gầy bé (gầy yếu, còi cọc): 窮屈身

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X