• exp

    じじょうじばくにおちいる - [自縄自縛に陥る]
    Chia quá tỉ mỉ và cứng nhắc các quy tắc như vậy có thể lại rơi vào tình trạng gậy ông đập lưng ông: こうした規則を厳密で細かにし過ぎると, かえって自縄自縛に陥ることがしばしばだ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X