• n

  キュー
  Bảo quản gậy thụt bi-a của~: ~のキューを管理する
  Gậy thụt bi-a này rất hợp với tôi: このキューは私二合う
  Anh ấy đưa cho tôi gậy thụt bi-a để bắt đầu trận đấu. : 彼は私に試合始めるようキューを出した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X