• v

  てんぷする - [添付する]
  Gắn thêm vào bản hợp đồng như là một bản phụ lục danh sách những nơi mà hàng hóa được gửi đến.: 商品の送付先住所のリストを付属書1として本契約書に添付する
  Hợp đồng là cái bao gồm hợp đồng và một bản phụ lục gắn kèm với hợp đồng: 「契約書」とは、本契約書と本契約書に添付する付属書類を含むものとする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X