• n

  ガリウム
  Hợp kim gali: ガリウム合金
  Hợp chất gali: ガリウム化合物
  Gadoli, gali, ngọc hồng lựu: ガドリニウム・ガリウム・ガーネット
  gali nitriat: 硝酸ガリウム
  oxít gali: 酸化ガリウム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X