• n

  おんかい - [音階]
  gam xuống: 下降音階
  Có thể nhận biết gam mà không cần phải so sánh với âm khác: ほかの音と比べなくても音階が分かる
  gam trường: 長音階
  gam thứ: 短音階
  gam mười hai: 12音音階
  gam sáu : 6音音階

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X