• exp

  あしのうら - [足の裏]
  かんぞう - [肝臓]
  tốt cho gan (cho việc duy trì sức khỏe): 肝臓(の健康維持)によく効く
  gan người: ヒト肝臓
  gan cấy ghép: 移植肝臓
  gan bình thường: 正常肝臓
  chết do chảy máu trong gan: 肝臓から内出血して死亡する
  gan yếu: 肝臓が悪い
  きも - [肝]
  Nếu uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho gan: 酒を飲み過ぎると肝(臓)を悪くする
  Nhân tố gây bệnh ung thư gan: 肝(細胞)癌由来増殖因子
  Phát hiện ung thư gan giai đoạn đầu: 肝(臓)癌の早期発見
  Người đã khỏi bệnh ung thư gan. : 肝(臓)癌を克服した人
  だいたんな - [大胆な]
  てのひら - [手の平]
  ゆうかんな - [勇敢な]
  レバー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X