• v

  たずねる - [訪ねる]
  ghé thăm nhà ai: (人)の家をちょっと訪ねる
  おとずれる - [訪れる]
  ghé thăm nhà ai: (人)宅を訪れる
  thường ghé vào nhà hàng ấy: そのレストランをしばしば訪れる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X