• n, exp

  あか - [垢]
  Ghét (bẩn) móng tay: 爪の垢
  ghét kẽ chân : 足指の間にたまる垢

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X