• v

  とる - [取る]
  giành được cả thiên hạ, giành được cả thê giới: 天下を取る
  かくとく - [獲得する]
  vận động viên Olimpicgiành được nhiều huy chương vàng nhất: 最も多くのメダルを獲得したオリンピック選手
  おさめる - [収める]
  Giành được thắng lợi đầy kịch tính: 劇的な逆転勝利を収める〔選挙で〕
  Giành được thắng lợi có ý nghĩa to lớn trong~: ~で大きな意味のある勝利を収める
  あげる - [上げる]

  Kinh tế

  かくとく - [獲得]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X