• n

  こくふ - [国富]
  かねもち - [金持ち]
  được sinh ra trong một gia đình giàu có: 金持ち(の家)に生まれる
  người giàu có như ~: ~のような金持ち
  nếu có người giàu thì cũng có người nghèo: 裕福(金持ち)になる人もいれば貧乏になる人もいる
  tôi yêu anh ấy, nhưng hoàn toàn không liên quan đến việc anh ta là người giàu có: 私は彼が好きだが、彼が裕福(金持ち)だとい
  おかねもち - [お金持ち]
  とむ - [富む]
  gia đình giàu có: 富んだ家
  ふゆう - [富裕]
  gia đình giàu có: 富裕な家庭
  ほうふ - [豊富]
  Công ty đó có nhiều kinh nghiệm về mảng kinh doanh hơn là mảng kỹ thuật.: その会社は、ビジネスよりも工学技術の面での経験が豊富だ。
  ゆうふく - [裕福]
  có người trở nên giàu có thì cũng có người nghèo đi.: 裕福[金持ち]になる人もいれば貧乏になる人もいる。
  ゆたか - [豊か]
  ゆたかな - [豊かな]
  リッチ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X