• n

  できね - [出来値] - [XUẤT LAI TRỊ]
  うりね - [売値]

  Kinh tế

  はんばいかかく - [販売価格]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X