• exp

  おろしうりぶっか - [卸し売り物価]
  Giá bán buôn của tháng 4 cao hơn tháng trước 3 phần trăm.: 4月の卸売物価は前月より3パーセント上がった。
  おろしね - [卸値]
  mua bằng giá bán buôn: 卸値で買う
  giá gốc: 原産地卸値段
  なかまねだん - [仲間値段]
  はんばいかかく - [販売価格]

  Kinh tế

  おろしかかく - [卸価格]
  なかまねだん - [仲間値段]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X