• n

  こうか - [高価]
  Đồ tốt thì đương nhiên giá cao.: 良いものは当然高価だ。

  Tin học

  ハイコスト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X