• n

  けいやくねだん - [契約値段]
  けいやくかかく - [契約価格]
  こうじかかく - [公示価格] - [CÔNG THỊ GIÁ CÁCH]
  Giá hợp đồng mua bán dầu thô: 原油の公示価格

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X