• adj

  つよきかかく - [強気価格]

  Kinh tế

  つよき(かかく) - [強気(価格)]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X