• exp

  れんか - [廉価]
  てきとうなかかく - [適当な価格]
  てきせいかかく - [適正価格] - [THÍCH CHÍNH GIÁ CÁCH]
  yêu cầu OPEC có một mức giá dầu phải chăng: OPECに石油の適正価格の設定を求める
  đề nghị một mức giá phù hợp: ~に対する適正価格を(人)に示す
  được giá phù hợp: 適正価格で~を手に入れる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X