• n, exp

  かへいかち - [貨幣価値]
  Vì nóvẫn còn là một đứa trẻ nên chưa thể hiểu được giá trị đồng tiền: 彼女はまだ子どもだから貨幣価値が分かっていない
  Tính toán sự biến động của giá trị đồng tiền: 貨幣価値変動会計
  khôi phục giá trị tiền tệ (của một nước): 貨幣価値の回復

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X