• n, exp

  イオンか - [イオン価]
  Số trị ion: イオン価数
  Số trị ion âm: 陰イオン価数
  Số trị ion dương: 陽イオン価数

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X