• n

  こうしゅだい - [絞首台] - [GIẢO THỦ ĐÀI]
  Nếu cứu kẻ trộm (kẻ cắp) thoát khỏi giá treo cổ thì sau đó anh ta sẽ cắt cổ họng anh (có ý nghĩa tương tự như câu thành ngữ của Việt Nam là "chơi dao sắc có ngày đứt tay"): 泥棒を絞首台から救えば、後に汝の喉をかく
  Kẻ cắp (kẻ trộm) và gái điếm gặp nhau ở giá treo cổ: 泥棒と娼婦は、絞

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X