• n

  スーパーバイザ
  かんし - [監視]
  viên giám thị: 監視(人)
  かんしする - [監視する]
  giám thị (người, địa điểm): 監視する(人・場所を)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X