• n

  とき - [時]
  giây phút sống còn: 危急存亡の時
  しゅんこく - [瞬刻]
  しゅんかん - [瞬間]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X