• n

  ベッド
  ベット
  ねどこ - [寝床]
  đọc sách trên giường: 寝床で本を読む
  とこ - [床]
  lên giường: ~につく
  ちんせき - [枕席] - [CHẨM TỊCH]
  しんだい - [寝台] - [TẨM ĐÀI]
  キップ
  ga giường: キップ・スキン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X