• adj

  もぎ - [模擬]
  にせ - [偽] - [NGỤY]
  いんちき
  tác giả có tiểu sử giả mạo là ai vẫn còn là bí mật: そのいんちき伝記の著者は、いまだにだれだか分からない
  địa chỉ giả mạo: いんちきな肩書き
  sản phẩm giả mạo: いんちきな製品
  がんぞう - [贋造] - [NHẠN TẠO]
  tiền giả: 贋造貨幣
  ぎせい - [擬製] - [NGHĨ CHẾ]
  thủy lôi giả: 擬製魚雷
  đạn giả: 擬製弾
  ぎそう - [偽装]
  ぎそう - [擬装]
  tấn công giả: 擬装攻撃

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X