• n

  そうてい - [想定]
  luyện tập với các loại tình huống giả định là có rất nhiều khó khăn: さまざまなトラブルを想定した本番さながらの訓練
  かせつ - [仮説]
  cô ta đã không tin giả thuyết của giáo sư: 彼女は教授の仮説を信じなかった
  kiểm chứng giả thuyết: 仮説検定
  anh ta đã cố gắng làm rõ giả thuyết đó: 彼はその仮説を前向きに解釈しようとした
  giả thuyết táo bạo: 大胆な仮説
  chứng minh là giả thuyết sai: 仮説が誤りであることを証明する
  chứng minh giả thuyết: 仮説を証明する
  おくせつ - [臆説] - [ỨC THUYẾT]
  Khi giải quyết bất kỳ vấn đề gì thì tất cả các giả thuyết đều quan trọng: 何かの問題を解決する時にもすべての臆説が必要になる

  Tin học

  かてい - [仮定]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X