• n

  しょうよ - [賞与]
  しょうはい - [賞牌]
  しょう - [賞]
  giải thưởng Nobel: ノーベル~
  けんしょう - [懸賞]
  hoạt động xúc tiến bán hàng thông qua chương trình có (giải) thưởng: 懸賞による販売促進活動
  tham gia chương trình giải thưởng: 懸賞に応募する
  trúng thưởng: 懸賞に当たる
  đề tài của chương trình có thưởng: 懸賞の課題
  おんしょう - [恩賞]
  Anh ấy được nhận giải thưởng 1 trăm triệu đôla: 彼は1億ドルの恩賞を受けられた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X