• v

  さげる - [下げる]
  さがる - [下がる]
  げんてん - [減点する]
  Giảm đi số ngày: ひかずを減点する
  Giảm đi số người: 人数を減点する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X