• n

  げんそく - [減速]
  Sự giảm tốc độ phát triển của nền kinh tế Mĩ: アメリカ景気の減速
  Sự giảm tốc mang tính giai đoạn của sự lạm phát: インフレの段階的な減速
  Sự suy giảm tốc độ phát triển kinh tế nặng nề: 経済成長の急激な減速
  げんそく - [減速する]
  Giảm tốc độ chậm rãi (một cách từ từ): 緩やかに減速する
  Giảm tốc độ trên khắp thế giới: 世界中で減速する
  Suy đoán rằng nền kinh tế sẽ giảm tốc độ tăng trưởng): 経済が減速するとの見通し

  Kỹ thuật

  フォールオフ

  Tin học

  スローダウン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X