• n

  げんてん - [減点]
  Chủ nghĩa giảm trừ: 減点主義
  Chấm điểm dựa theo phương pháp giảm trừ: 減点法で採点する
  Hệ thống chấm điểm áp dụng phương pháp giảm trừ: 減点法の採点システム
  げんてん - [減点する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X