• adj

  かんい - [簡易]
  bao gói giản đơn: 簡易な包装
  công đoạn (quy trình) được đơn giản hóa (giản đơn hóa): 簡易化された工程
  phương pháp giản đơn: 簡易なやり方
  かんそ - [簡素]
  sự giản đơn (giản dị) của chiếc váy: ドレスの簡素さ
  かんたんな - [簡単な]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X