• n

  ペーパー
  ナプキン
  băng vệ sinh: 生理 ~
  とどけ - [届]
  giấy xin phép nghỉ việc: 欠勤の届け
  テックス
  テクスチャ
  かみ - [紙]
  đọc bài báo trên tờ giấy bọc trang trí: アート紙面の記事を読む
  giấy làm bằng tinh bột: でんぷん紙
  Giấy cao cấp (giống như giấy da cừu): 高級紙(羊皮紙に似た)
  アイボリーいたがみ - [アイボリー板紙]
  Giấy cao cấp (giống như giấy da cừu): 高級紙(羊皮紙に似た)
  あいばん - [合い判] - [HỢP PHÁN]
  かくす - [隠す]

  Kinh tế

  ひょう - [表]
  Category: 手形

  Tin học

  しばいたい - [紙媒体]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X