• n, exp

    げんこうようし - [原稿用紙]
    ~ tờ giấy để viết chữ chứa bốn trăm ký tự: 400字詰め原稿用紙で_枚

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X