• n

  ライセンス
  めんじょう - [免状]
  bác sỹ đó hoạt động không có giấy phép: あの医者は免状がない
  めんきょしょう - [免許証]
  めんきょ - [免許]
  にんかしょう - [認可証] - [NHẬN KHẢ CHỨNG]
  きょかしょ - [許可書]
  おすみつき - [お墨付き]
  giấy phép được cấp bởi bởi người người nổi tiếng (quan chức): 著名人によるお墨付き
  giấp phép của chính phủ: 政府のお墨付きだ
  quan chức cấp giấy phép cho ai: お墨付きを~に与える(有名人などが)
  nhận giấy phép: お墨付きをもらう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X