• n

  レターベーパー
  ふみ - [文]
  Viết ra giấy những cảm tưởng của mình: 感想を文につづる
  びんせん - [便箋]
  Viết tay bằng nét bút tao nhã lên giấy viết thư: 便箋に優雅な筆跡で書く
  1 tập giấy viết.: 1冊の便箋
  しょしんようし - [書信用紙]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X