• Chuyên ngành

    こうふくてん-[降伏点]
    降伏点応力: ứng suất tại giới hạn chảy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X