• n, exp

  かいりつ - [戒律]
  tín đồ Do thái nhiệt thành tuân thủ giới luật: 熱心に戒律を順守するユダヤ教徒
  phá giới luật: 戒律を破る
  phạm giới luật: 戒律を犯す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X