• n

  にんじ - [人時] - [NHÂN THỜI]
  Rót vào mất ~ giờ công: _人時を注入する
  Lợi nhuận tổng tính theo mỗi giờ công.: 人時生産性
  こうすう - [工数] - [CÔNG SỐ]
  Quản lý giờ công: 工数管理
  Giảm bớt giờ công: 工数低減
  Chi phí giờ công: 工数費用
  Văn phòng về tự động hóa và đào tạo nhân công: 工数自動化・訓練事務所
  Số giờ công ước tính: 見積工数

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X