• adv

  ちゅうどう - [中道]
  theo lập trường đứng giữa để mở rộng viện trợ: 支持を広げるために中道寄りに傾く
  ちゅうと - [中途]
  Anh không được bỏ dở công việc giữa chừng.: 仕事を中途で投げ出してはいけない。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X