• n, exp

  げんだんかい - [現段階] - [HIỆN ĐOẠN GIAI]
  Trong giai đoạn hiện nay thì vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối: 現段階では極秘にしておく
  Có kế hoạch cần phải trình bày trong giai đoạn hiện nay: 現段階で示すべき計画がある
  Kết thúc công việc của giai đoạn hiện thời (giai đoạn hiện nay): 現段階の作業を完了する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X