• n

  かいきゅう - [階級]
  Nhiều người Nhật nghĩ mình là giai cấp trung lưu.: 日本人の多くは自分たちを中流階級だと思っている。
  カースト
  Người Balamôn là những thành viên thuộc giai cấp cao nhất của đạo Hindu: バラモンはヒンドゥー教の最高カーストの構成員だ
  Mọi người thuộc tất cả các giai cấp: あらゆるカーストの人々
  Chế độ giai cấp là chế độ được kế thừa từ lâu đời của Ấn Độ: カースト制度は、インドの世襲的階級制度だ
  Có thể vào học trường này m

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X