• n

  こうてん - [交点]
  こうさてん - [交差点]
  Bọn trẻ kia băng qua đường chỗ ngã tư (điểm giao nhau, giao điểm): その子どもは交差点で道路を渡った
  Hiện nay tôi đang có mặt tại ngã tư (điểm giao nhau, giao điểm) của con đường Hollywood và Vine. : 私は今、ハリウッド通りとヴァイン通りの交差点にいる

  Tin học

  クロスポイント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X