• n, exp

  インターバンクとりひき - [インターバンク取引]
  Giao dịch liên ngân hàng là giao dịch ngoại hối giữa các ngân hàng với nhau: インターバンク取引(Interbank Deal)とは銀行間で行われる外国為替取引のこと
  Mô hình giao dịch liên ngân hàng: インターバンク取引モデル
  các ngân hàng chi nhánh có thể giao dịch với nhau theo tỷ giá chuẩn của liên ngân hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X