• Kinh tế

    オーバーナイトもの - [オーバーナイト物]
    Explanation: 無担保コール市場において当日約定、当日資金受渡し、翌営業日資金決済を条件とする取引

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X