• v, exp

    かわす - [交わす]
    Biện pháp hiệu quả nhất là giao dịch với nhau bằng ngoại tệ: 最も効果的な方法は外貨でかわす

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X