• exp

  うけわたしする - [受け渡しする]
  こうふ - [交付する]
  giao hàng hóa hoặc thư: 商品や手紙を交付する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X