• n

  トラフィック
  こうつう - [交通]
  Một điều khác biệt lớn giữa giao thông ở Việt Nam và giao thông ở Nhật Bản là ở Việt Nam lái xe bên phải nhưng ở Nhật Bản thì lái xe bên trái.: ベトナムの交通と日本の交通で大きな違いは、ベトナムでは右側通行であるが日本では左側通行である。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X